Gedragsverandering Schoner Holland werkt aan een duurzame provincie met minder zwerfafval, van afval naar grondstof, meer circulaire economie en duurzaamheid. Vanuit een strategische benadering ontwikkelen we complete programma’s. Onze aanpak Voor wie De energietransitie, duurzaamheidsdoelstellingen, circulaire economie en zwerfafvalaanpak, raken iedereen. De ambities zijn groot. Dat vraagt veel van gemeenten en andere (semi) overheidsorganisaties. Wat we doen Over zwerfafval Gelukkig staat zwerfafval steeds meer in de belangstelling. Het is niet alleen de grootste irritatie onder inwoners, maar is ook vies, geeft een onveilig gevoel, is schadelijk voor planten, dieren en natuur en kan zelfs in de voedselketen terecht komen. Lees meer
Pijlers

Samen werken aan een schoner
en groener Holland

We ondersteunen (semi)overheden, gemeenten, organisaties en stakeholders bij de realisatie van hun duurzaamheidsdoelstellingen door onder andere inventarisatie, participatie en communicatie.

Zwerfafval
Zwerfafval en afval bevinden zich in het onderbewuste van mensen.
Circulaire economie
Een economie waarbij er geen rest-eindproducten zijn maar iedere grondstof wordt hergebruikt.
Duurzaamheid
De opwarming van de aarde is een feit. De ingrijpende gevolgen worden steeds duidelijker.
Onze campagnes zijn gericht op gedragsverandering
Aanpak

Wat we doen

Wij bieden zowel strategische adviezen, campagnes gericht op bewustwording, doelgroep- en productcampagnes, evenementen, symposia, participatie en opvallende activatie om doelgroepen te motiveren bij te dragen aan een schoner Holland.

  • Gedragsverandering
  • Kennis- en strategie
  • Monitoren
  • Bewustwordingscampagnes
  • Activatie
  • Participatie
  • Events

Campagnes

Via een 360° aanpak van informatie, bewustwording en activatie werken we aan gedragsverandering. Daarbij richten we ons uiteraard ook op de grote veroorzakers van zwerfafval: automobilisten, jongeren, recreanten en rokers.

Opdrachtgevers

We werken voor een snel groeiend aantal opdrachtgevers