De stichting
Schoner Holland

Stichting Schoner Holland heeft een projectbureau met directeur die verantwoording aflegt aan het toezichthoudend bestuur en invulling geeft aan het beleid. De organisatie werkt voor een toenemend aantal opdrachtgevers. In lijn hiermee groeit de organisatie snel. Zo hebben we ons ontwikkeld tot een full-service organisatie op het gebied van zwerfafval en afval. Maar daar stopt het niet mee, want in toenemende mate worden wij betrokken bij alle 5 pijlers binnen duurzaamheid en ondersteunen wij gemeenten en andere organisaties bij de energietransitie, waaronder het aardgasvrij maken van woningen, de RES, klimaatadaptatie, mobiliteit en circulaire economie. Waar nodig in onderlinge samenhang. Inmiddels werken wij met een snelgroeiend en hecht team van ervaren medewerkers.

  • Communicatiestrategen
  • Creatieve strategen en campagneontwikkelaars
  • Online-specialisten
  • Event manager
  • Project manager
  • Financial manager
  • Secretariële ondersteuning
Voorzitter
Bert Blase
Secretaris
Nico Papineau Salm
Penningmeester
Jan Franx

Schoner Holland heeft een toezichthoudend bestuur. Hiermee borgt de stichting optimale transparantie en toezicht aan haar opdrachtgevers. Het financiële jaarverslag van de stichting is op aanvraag beschikbaar. Stuur hiervoor een mail.

KvK: 75386852