Waarom een provinciale campagne?

Blikjes zijn na peuken het meest gevonden zwerfafval. Ze zijn net zo schadelijk voor het milieu als bijvoorbeeld plastic. Een blikje blijft minimaal 50 jaar in het milieu. De meest gevonden blikjes zijn die van Red Bull, Heineken en Coca-Cola. 

Blikjes bevatten aan de buitenzijde inkt. Aan de binnenzijde is vrijwel altijd sprake van een plastic coating. Slecht voor het milieu dus. Bovendien kunnen dieren erin verstrikt raken. Wat echter nog veel zorgwekkender is, is het feit dat moderne blikjes (deels) van aluminium zijn gemaakt. Hierdoor worden ze niet herkend door de detector in de maaimachines en worden ze vermalen. Het maaisel wordt tot veevoer verwerkt en de scherven komen in de maag van koeien, schapen, geiten en andere dieren. Zo overlijden er jaarlijks alleen al zo’n 4.000 koeien aan de gevolgen van scherven in het veevoer. 

Daarom voeren wij bij de start van het buitenseizoen en weidegang, in april, de campagne Blikvrij. Met een indringende campagne sporen wij de doelgroep aan om te zorgen voor een Blikvrije berm, stad, dorp, sportclub, winkelgebied en meer. 

Heel Noord-Holland Blikvrij!

Ook komende april zullen wij de campagne Blikvrij weer gaan voeren. Sinds 2021 heeft de provincie Noord-Holland de aanpak van blikjes ook tot een van haar kerntaken benoemd en wordt volop ingezet op preventie en gedragsverandering. De provincie Noord-Holland ondersteunt de campagne Blikvrij dan ook en zal in 2022 participeren in een aanpak van blikjes. Ook LTO Noord ondersteunt de campagne Blikvrij. Een toenemend aantal gemeenten meldt zich eveneens aan voor deelname waardoor er een steeds grotere dekking in de provincie ontstaat. 

Sluit uw gemeente zich ook aan? 

Campagnestrategie Blikvrij 

Allereerst iets over de strategie ten aanzien van de aanpak van zwerfafval. Inmiddels de grootste irritatie onder inwoners. Het is niet alleen vies, maar zorgt ook voor een onveilig gevoel. Schoon houdt absoluut niet schoon, daar is men het inmiddels wel over eens. Waar zwerfafval ligt, volgt snel meer zwerfafval. Daarom werken opruimacties alleen ook niet voldoende. Om tot gedragsverandering te komen, is het nodig om mensen ‘wakker te schudden’. 

Daarnaast is er nog een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo moet er voldoende en opvallende afvalbakken zijn waar mensen hun afval in kwijt kunnen. In de communicatie appelleren wij daarnaast aan een of meer aspecten die bijdragen aan het weggooien van afval in een afvalbak:

 1. Verbondenheid, oftewel men moet zich medeverantwoordelijk voelen voor de schone omgeving
 2. De sociale norm: het moet normaal worden om je afval weg te gooien. Ook rolmodellen kunnen hier een belangrijk bijdrage aan leveren.  
 3. De sociale controle: Als steeds meer mensen hun afval weggooien, ga je dan zelf ook doen.

Deze drie aspecten spelen een belangrijke rol bij de strategie voor de Blikvrij-campagne. 

Blik is het op één na meest gevonden zwerfafval. Alleen peuken worden meer gevonden. De grootste veroorzakers van blikjes als zwerfafval zijn consumenten van Red Bull, Heineken en Coca-Cola. De belangrijkste doelgroep hiervoor vinden we in de leeftijdsgroep 18 – 35 jaar, millennials en generatie Z/Zoomers. Vooral Zoomers hebben een grote ‘wij’ mentaliteit. Waar millennials heel erg denken dat zij zelf het juiste moeten doen om bijvoorbeeld klimaatverandering aan te pakken, vinden jongeren – de Zoomers – dat dit vooral iets is om ‘samen’ te doen. Deze generatie is heel gevoelig voor ‘het eerlijke verhaal’, het wij-gevoel en herkenning. Deze uitgangspunten zijn uiteraard meegenomen bij de gekozen strategie en creatief concept. 

Om gedragsverandering te realiseren bij de aanpak van blikjes is meer emotie nodig dan alleen het vermelden van de schadelijke gevolgen. Daarom zetten we primair in op de emoties, herkenning bij en betrokkenheid van de doelgroep en lifestyle. De doelgroep hebben we dan ook centraal gesteld. In de campagne staan hun toekomst, normen en waarden, bezigheden en algemene lifestyle centraal. We laten op een positieve manier deze elementen samenkomen en focussen op de groep die hier verantwoordelijk voor is. 

De 360° Blikvrij-campagne 

Met een 360° crossmedia campagne die zowel offline als online gevoerd wordt, bereiken wij de doelgroep wanneer en waar ze de informatie tot zich willen nemen.  De campagne omvat onderstaande basiselementen die gezamenlijk een totaalcampagne vormen. Uiteraard kunnen wij desgewenst per gemeenten ook individuele verzoeken toevoegen. In ieder geval bevat de campagne: 

 • Een offline outdoorcampagne op abri’s (bushokjes) driehoeksborden en signs in en buiten de bebouwde kom. Met verschillende uitingen. 
 • Een basisvideo aangevuld met stories en snippets met vanwege de doelgroep een accent op Instagram. Deze video kan ook op de social media van de gemeente worden geplaatst en doorvertaald naar andere social media platforms. 
 • Een social media campagne op Instagram met video, stories en snippets met een link naar een landingspagina op de website van Schoner Holland (en van de gemeenten) 
 • Landingspagina op de website van Schoner Holland met alle feitelijke informatie, maar ook onderdelen van de campagne.
 • Doorplaatsen van alle campagne-onderdelen naar de media van de gemeenten.
 • Offline publiciteitscampagne in de regionale pers en in edities van de gemeente (indien aanwezig) aangevuld met lokale pers. Bij een provinciale dichtheid is aandacht op media als NH Nieuws en landelijke dagbladen ook zeker mogelijk. 
 • Kick-off van de campagne met fotomoment met de verantwoordelijke wethouder.

In overleg met de provincie gaan we daarnaast communiceren langs de provinciale wegen, waarbij we fietsers, bestuurders van scooters en brommers, automobilisten, recreanten en anderen aansporen om hun blikje in een van de vele (te plaatsen) blikvangers gooien en niet uit het raam of op de grond.

Samenwerking met LTO Noord

Ook LTO-Noord ondersteunt de campagne Blikvrij. Komende zomer zullen er borden en spandoeken in de weilanden geplaatst worden, waarop een oproep gedaan wordt om geen blik in de berm, weiland of überhaupt op de grond te gooien. Uiteraard zorgen we ook voor interne communicatie met de leden van LTO.

Resultaten: aanzienlijk minder blikjes

De campagne heeft afgelopen jaar gelopen in meerdere gemeenten gelopen. Ook dit jaar sluiten deze gemeenten zich weer aan. De resultaten van de campagne mogen zeer positief genoemd worden. Met een outdoorcampagne op abri’s, driehoeksborden en 2-signs, vooral ook op strategische plaatsen, worden in feite alle inwoners en bezoekers bereikt. Op social media zijn heel veel jongeren bereikt. Met een relatief klein budget
kopen wij bereik op social media. Daarbij kunnen we de doelgroep precies begrenzen. Via geotargeting geven wij de gemeentegrenzen aan, waardoor de posts op social media echt toezien op de lokale situatie. Daarnaast passen we A|B testing toe. Hierbij kunnen we nauwkeurig volgen hoe een post scoort en gedurende het proces bijsturen.

Bij de campagne die wij vorig jaar gevoerd hebben voor diverse gemeenten was vooral de CTR (klikfrequentie naar informatie op de website) hoog. Dat betekent dat er daadwerkelijk interesse is bij de doelgroep om informatie tot zich te nemen.

Nog belangrijker zijn de resultaten in aantallen blikjes. Bij de monitoring van zwerfafval In genoemde 4 gemeenten laten alle gemeenten zowel een afname zien van grof zwerfafval
(waartoe blikjes behoren) ten opzichte van vorige jaren, als ook een hoge score ten
Opzichte van het landelijke gemiddeld.

Schoner Holland kan uw organisatie desgewenst volledig ontzorgen. Dus hoeft dit voor uw organisatie geen extra werk te betekenen. Wij verzorgen desgewenst het hele traject vanaf het begin tot het einde. We stemmen communicatie, met name naar de pers, natuurlijk af met de communicatieadviseur en werken desgewenst ook graag samen met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers. Kortom, zoals u dat wilt. Uiteraard stellen wij een toolkit met materialen voor eigen gebruik beschikbaar aan alle deelnemende gemeenten.

Campagne voor specifieke doelgroepen

Inmiddels is op verzoek van diverse grote sportverenigingen ook een aangepast versie van de campagne ontwikkeld die zich richt op het voorkomen van blikjes bij sportcomplexen en dan met name direct na de poort. De campagne leent zich natuurlijk ook voor het doorvertalen naar andere specifieke doelgroepen. Desgewenst kunnen wij hier meer informatie over geven.

De kosten worden vergoed vanuit de zwerfafvalsubsidie

Bij het offreren van de kosten, speelt de omvang van uw gemeente natuurlijk een belangrijke rol, eveneens de keuze voor onderdelen uit de campagne. Het is dan ook lastig om in dit stadium al een sluitende offerte af te maken. Dat doen we het liefste op basis van een concrete omschrijving van de afgesproken werkzaamheden.

Omdat deze campagne door meerdere gemeenten – bij voorkeur alle gemeenten in Noord- Holland gedragen gaat worden, kunnen wij de initiële kosten laag houden. Voor iedere deelnemende gemeente rekenen wij een eenmalig – en beperkt – bedrag voor gebruik van de campagne, algemene kosten zoals overleg, planning, goedkeuring, financiële aspecten, projectmanagement en evaluatie etc.

Daarboven komt een bedrag dat afhankelijk is van de keuze van de gemeente voor een of meerdere onderdelen uit deze campagne en dat afhankelijk is van de omvang van de gemeenten alsmede het aantal inwoners. Deze kosten kunnen toezien op:

 1. Kosten abri’s, driehoeksborden en/of 2-signs plus de drukkosten hiervoor. Deze worden op basis van reële kosten doorberekend. Afhankelijk van het aanbod van exploitanten en het aantal beschikbare of gewenste abri’s of driehoeksborden of signs, maken maken we graag een offerte.
 2. Alle overige kosten, waaronder drukwerk geschikt maken inclusief uw logo, een social mediacampagne, landingspagina, kortom zoals omschreven zijn deels afhankelijk van het aantal inwoners. Zo zal er op social media bereik gekocht moeten worden. Specifieke wensen en aandachtspunten bespreken wij uiteraard.
 3. Een perscampagne waarbij wij (kunnen) zorgen voor persberichten en plaatsing op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Daarnaast kunnen we een speciale kick-off organiseren waarbij de wethouder en / of andere functionarissen in de spotlight worden gezet.

Op basis van een meer concrete omschrijving van de campagne, ontwikkelen wij, zoals gezegd dan een gedetailleerde begroting.

Mee doen met de Blikvrij-campagne? Neem dan contact met ons op via mail of telefonisch. We vertellen graag over de mogelijkheden. Het is ook mogelijk een uitgebreid whitepaper te ontvangen over deze campagne.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 51 66 45 68
E-mailadres: info@schonerholland.nl